NO EN Logg inn

Acta Borealia

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Acta Borealia

p-ISSN:

0800-3831         Periode: [1984 .. 2010]

e-ISSN:

1503-111X         Periode: [1984 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0800383[..]

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

2948

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig humanistisk forskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-02
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 3.3333 4.4142
2019 1 4.0 4.0
2018 1 3.0 3.0
2017 1 3.75 4.5011
2016 1 3.0 3.6263
2015 1 4.0 4.0
2014 2 2.0 6.0
2013 2 7.0 21.0
2012 2 8.8 26.4
2011 2 4.5 13.5
2010 2 6.2 18.6
2009 2 6.25 18.75
2008 2 4.333 12.999
2007 2 6.0 13.5
2006 2 3.0 9.0
2005 2 6.0 18.0
2004 2 3.0 9.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.