NO EN Logg inn

Annals of Intensive Care

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Annals of Intensive Care

e-ISSN:

2110-5820         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.annalsofintensivecare.com/

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1025645

NPI Fagfelt:

Sosialforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-03
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-22
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0385 0.4747
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0625 0.3474
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.3 1.0462
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.