NO EN Logg inn

International journal of bipolar disorders

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International journal of bipolar disorders

e-ISSN:

2194-7511         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://journalbipolardisorders.springeropen.com/

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1027795

NPI Fagfelt:

Psykiatri
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-12
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.4 1.1363
2019 1 0.0574 0.5758
2018 1 0.4167 0.9486
2017 1 0.6857 1.7869
2016 1 0.7115 1.5795
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.