NO EN Logg inn

Computational Methods in Applied Sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Computational Methods in Applied Sciences

p-ISSN:

1871-3033         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.springer.com/series/6899

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1027025

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

❌ Ukjent fagfellevurdering

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-06
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-03
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.6667 0.9192
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.75 1.5692
2016 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.