NO EN Logg inn

Journal of Molecular Biology (JMB)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Molecular Biology (JMB)

p-ISSN:

0022-2836         Periode: [1959 .. ]

e-ISSN:

1089-8638         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

10497

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Elsevier-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 2.0714 2.4333
2018 1 0.1042 0.5543
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.7232 1.6506
2015 1 1.0 1.0
2014 2 2.6459 7.9377
2013 2 1.7481 5.2443
2012 2 1.6 4.8
2011 2 2.26 6.78
2010 2 0.42 1.26
2009 2 0.3 0.9
2008 2 0.49 1.47
2007 2 4.59 13.77
2006 1 2.54 2.46
2005 1 2.8 2.8
2004 1 3.24 3.24
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
This journal should be raised from level 1 to level 2. It is a very respected journal in the field of structural biology, my main expertise. Originally this journal was established by nobelist John Kendrew, it has very good editors and only accepts contributions of very high quality, similar or better than the Journal of Biological Chemistry (which is rated level 2). Its current impact factor is 4.8 (also 5-year impact factor), supporting my judgement.
This journal should be level 2. It is a very respected journal in the field of structural biology, my main expertise. Originally this journal was established by nobelist John Kendrew, it has very good editors and only accepts contributions of very high quality, similar or better than the Journal of Biological Chemistry (which is rated level 2). Its current impact factor is 4.8 (also 5-year impact factor), supporting my judgement.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.