NO EN Logg inn

Journal of Hyperbolic Differential Equations

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Hyperbolic Differential Equations

p-ISSN:

0219-8916         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Frankrike

URL:

http://www.worldscinet.com/jhde/mkt/editorial.[..]

Forlag:

World Scientific

ITAR-kode:

1004724

NPI Fagfelt:

Matematikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-23
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 2.0 2.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.75 1.5692
2016 1 1.0 1.0
2015 1 1.75 2.9501
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.6666 0.6666
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.17 0.17
2009 1 2.49 2.49
2008 1 1.99 1.99
2007 1 2.83 2.83
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.