NO EN Logg inn

International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM)

p-ISSN:

0219-8770         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.worldscientific.com/worldscinet/ijitm

Forlag:

World Scientific

ITAR-kode:

1002928

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-23
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 2.75 3.1547
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.0 1.0
2015 1 1.0 1.0
2014 1 1.0 1.0
2013 1 1.0 1.0
2012 1 2.0 2.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.663 0.663
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.