NO EN Logg inn

Journal of Algebra and its Applications

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Algebra and its Applications

p-ISSN:

0219-4988         Periode: [ .. ]

e-ISSN:

1793-6829         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Singapore

URL:

http://www.worldscinet.com/jaa/jaa.shtml

Forlag:

World Scientific

ITAR-kode:

4357

NPI Fagfelt:

Matematikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-16
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-12
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 3.0 3.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 2.0 3.677
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.5 0.9192
2014 1 2.0 2.0
2013 1 1.6666 1.6666
2012 1 0.5 0.5
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.33 0.33
2005 1 1.0 1.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.