NO EN Logg inn

Journal of Evidence-Based Social Work

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Evidence-Based Social Work

p-ISSN:

2640-8066         Periode: [2019 .. ]

e-ISSN:

2640-8074         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/webs22/current

Forgjengere:

Journal of Evidence-Informed Social Work

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1032359

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-12
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.