NO EN Logg inn

Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography

p-ISSN:

0972-0529         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

2169-0065         Periode: [1998 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

India

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/tdmc20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1032302

NPI Fagfelt:

Matematikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-22
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0714 0.4596
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.