NO EN Logg inn

European Zoological Journal

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Zoological Journal

e-ISSN:

2475-0263         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/tizo21/current

Forgjengere:

The Italian Journal of Zoology

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1032354

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-21
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-17
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0769 0.3474
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.