NO EN Logg inn

International Journal of Transgenderism

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Transgenderism

p-ISSN:

2689-5269         Periode: [2020 .. ]

e-ISSN:

2689-5277         Periode: [2020 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/wijt20/current

Forgjengere:

International Journal of Transgenderism (IJT)

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1031925

NPI Fagfelt:

Generell medisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-20
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.25 0.7506
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.