NO EN Logg inn

Journal of Forensic Psychology Research and Practice

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Forensic Psychology Research and Practice

p-ISSN:

2473-2850         Periode: [2017 .. ]

e-ISSN:

2473-2842         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/wfpp21/current

Forgjengere:

Journal of Forensic Psychology Practice

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1031281

NPI Fagfelt:

Psykologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-10
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-21
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.875 2.2218
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.