NO EN Logg inn

Sexual and Reproductive Health Matters (SRHM)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Sexual and Reproductive Health Matters (SRHM)

e-ISSN:

2641-0397         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/zrhm21/current

Forgjengere:

Reproductive Health Matters: An international journal on sexual and reproductive health and rights

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1031260

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-27
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.0 2.0
2019 1 0.75 1.1258
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.