NO EN Logg inn

Biomaterial Investigations in Dentistry

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Biomaterial Investigations in Dentistry

e-ISSN:

2641-5275         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/iabo21/current

Forgjengere:

Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1030709

NPI Fagfelt:

Odontologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-18
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-12
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 4.875 5.9729
2019 1 2.5 3.3547
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.