NO EN Logg inn

Ecosystems and People

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Ecosystems and People

p-ISSN:

2639-5908         Periode: [2019 .. ]

e-ISSN:

2639-5916         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/tbsm22/current

Forgjengere:

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1030153

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-28
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-10
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
2018 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.