NO EN Logg inn

Journal of Cost Analysis and Parametrics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Cost Analysis and Parametrics

p-ISSN:

1941-658X         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

2160-4746         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/ucap20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1030097

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-28
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0
2020 0 0.0 0.0
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.