NO EN Logg inn

Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping

e-ISSN:

2572-5084         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/tsea20/current

Forlag:

Taylor & Francis

Utgiver:

Korean Society of Marine Environment and Safety

ITAR-kode:

1029409

NPI Fagfelt:

Marin og maritim teknologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-16
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-09
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.3333 0.7506
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.