NO EN Logg inn

Catalysis, Structure & Reactivity

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Catalysis, Structure & Reactivity

e-ISSN:

2055-0758         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandfonline.com/toc/ycsr20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1029011

NPI Fagfelt:

Kjemi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-28
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-28
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.5714 0.9827
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.