NO EN Logg inn

International Journal of Coal Preparation and Utilization

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Coal Preparation and Utilization

p-ISSN:

1939-2699         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1939-2702         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.tandfonline.com/toc/gcop20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1028449

NPI Fagfelt:

Energi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-03
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.