NO EN Logg inn

Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality

p-ISSN:

2373-6992         Periode: [2015 .. ]

e-ISSN:

2373-700X         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.tandfonline.com/loi/hmme21?open=32&[..]

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1028044

NPI Fagfelt:

Medier og kommunikasjon
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.