NO EN Logg inn

International journal of housing policy

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International journal of housing policy

p-ISSN:

1949-1247         Periode: [ .. ]

e-ISSN:

1949-1255         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandfonline.com/toc/reuj20/current

Forgjengere:

European Journal of Housing Policy

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1023991

NPI Fagfelt:

Geografi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-09
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-28
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 2.0 2.4142
2018 1 0.5 0.9192
2017 1 2.0 2.0
2016 1 1.5 1.9192
2015 1 0.25 0.65
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.