NO EN Logg inn

Bioengineered

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Bioengineered

p-ISSN:

2165-5979         Periode: [2012 .. ]

e-ISSN:

2165-5987         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/kbie20/current

Forgjengere:

Bioengineered Bugs

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1023352

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-15
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-10
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0333 0.3753
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.3938
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.