NO EN Logg inn

Limes: Borderland Studies (Nedlagt 2013, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Limes: Borderland Studies

p-ISSN:

2029-7475         Periode: [2011 .. 2013]

e-ISSN:

2029-7483         Periode: [2011 .. 2013]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Litauen

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/tlim21/current

Etterfølgere:

Creativity Studies

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1022501

NPI Fagfelt:

Kulturvitenskap
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-28
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.