NO EN Logg inn

Journal of Aesthetics and Culture

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Aesthetics and Culture

e-ISSN:

2000-4214         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sverige

URL:

http://www.aestheticsandculture.net/index.php/jac

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1020457

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig humanistisk forskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-28
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 2.25 7.95
2019 2 0.0 0.0
2018 2 7.0 21.0
2017 2 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.