NO EN Logg inn

Climate and Development

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Climate and Development

p-ISSN:

1756-5529         Periode: [2009 .. ]

e-ISSN:

1756-5537         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/tcld20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1017687

NPI Fagfelt:

Geofag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-19
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.2 0.5814
2019 1 0.0882 0.5965
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0417 0.2654
2016 1 0.25 0.5814
2015 1 0.25 0.7506
2014 1 1.0 1.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 1.19 1.19
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.63 0.63
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.