NO EN Logg inn

Global health action

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Global health action

p-ISSN:

1654-9716         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1654-9880         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sverige

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/zgha20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1017358

NPI Fagfelt:

Sosialforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-10
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.7917 5.077
2019 1 1.6917 4.0444
2018 1 1.1 2.2616
2017 1 1.0139 2.9986
2016 1 2.4194 5.198
2015 1 2.4254 4.99
2014 1 1.4667 1.4667
2013 1 1.0833 1.0833
2012 1 1.39 1.39
2011 1 2.0 2.0
2010 1 2.0 2.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.