NO EN Logg inn

Journalism Practice

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journalism Practice

p-ISSN:

1751-2786         Periode: [ .. ]

e-ISSN:

1751-2794         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandf.co.uk/journas/titles/17812786

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1006635

NPI Fagfelt:

Medier og kommunikasjon
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-15
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-15
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 4.5 4.7071
2019 1 7.0833 9.0163
2018 2 1.0 3.0
2017 2 4.6667 8.873
2016 2 7.1667 25.8673
2015 2 3.5 11.7577
2014 2 2.5 7.5
2013 2 1.125 3.375
2012 2 1.0 3.0
2011 2 3.0 9.0
2010 2 0.0 0.0
2009 1 1.0 1.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.997 0.997
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.