NO EN Logg inn

European Journal of Behavior Analysis (EJOBA)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Journal of Behavior Analysis (EJOBA)

p-ISSN:

1502-1149         Periode: [2000 .. 2014]

e-ISSN:

2377-729X         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Norge
Storbritannia

URL:

http://www.ejoba.org

Forlag:

Taylor & Francis

Utgiver:

Norwegian Association for Behavior Analysis (2000-2014)

ITAR-kode:

1005896

NPI Fagfelt:

Psykologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-12
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-23
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 4.7083 5.9607
2019 1 2.25 3.1263
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.6667 1.0614
2016 1 2.8 3.5566
2015 1 1.0 1.0
2014 1 2.0 2.0
2013 1 2.0 2.0
2012 1 3.0 3.0
2011 1 6.0 6.0
2010 1 1.0 1.0
2009 1 1.86 1.86
2008 1 2.0 2.0
2007 1 1.333 1.333
2006 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.