NO EN Logg inn

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A

p-ISSN:

1528-7394         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1087-2620         Periode: [1998 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandfonline.com/action/journalInfor[..]

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

11107

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-21
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-18
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.1 0.4082
2017 1 5.6659 11.2708
2016 1 4.1081 7.4168
2015 1 0.3095 1.1042
2014 1 4.6609 4.6609
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.58 1.58
2011 1 3.44 3.44
2010 1 2.05 2.05
2009 1 8.93 8.93
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.88 0.88
2006 1 4.629 4.629
2005 1 1.43 1.43
2004 1 2.403 2.403
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.