NO EN Logg inn

Hematology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Hematology

p-ISSN:

1024-5332         Periode: [1996 .. ]

e-ISSN:

1607-8454         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/1024533[..]

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

3957

NPI Fagfelt:

Hematologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-21
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0625 0.4333
2019 1 0.0625 0.4111
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.08 0.08
2010 1 0.52 0.52
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.49 0.49
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.