NO EN Logg inn

Clinical Linguistics & Phonetics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Clinical Linguistics & Phonetics

p-ISSN:

0269-9206         Periode: [1987 .. ]

e-ISSN:

1464-5076         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandfonline.com/toc/iclp20/current

Forlag:

Taylor & Francis

Utgiver:

International Clinical Phonetics & Linguistics Association

ITAR-kode:

7594

NPI Fagfelt:

Lingvistikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-20
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-18
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.6667 8.146
2018 2 0.5 6.2308
2017 2 2.1768 12.3698
2016 2 0.6667 2.1213
2015 2 1.1 4.4827
2014 2 1.0 3.0
2013 2 0.8 2.4
2012 2 2.0 6.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 2.0 6.0
2008 2 2.4 7.2
2007 2 0.66 1.98
2006 2 0.2 0.6
2005 2 0.0 0.0
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.