NO EN Logg inn

Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science

p-ISSN:

0906-4702         Periode: [1992 .. ]

e-ISSN:

1651-1972         Periode: [1992 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/saga20/current

Forgjengere:

Acta Agriculturae Scandinavica

Forlag:

Taylor & Francis

Utgiver:

Munksgaard (print)

ITAR-kode:

6196

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-13
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 8.7758 12.8269
2019 1 1.3274 2.2515
2018 1 6.25 7.7151
2017 1 0.8333 1.7107
2016 1 2.1833 3.0468
2015 1 2.95 4.4846
2014 1 3.7667 3.7667
2013 1 3.4976 3.4976
2012 1 5.92 5.92
2011 1 1.7 1.7
2010 1 3.58 3.58
2009 1 3.2 3.2
2008 1 4.191 4.191
2007 1 1.0 1.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 2.95 2.95
2004 1 2.433 2.433
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.