NO EN Logg inn

European Societies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Societies

p-ISSN:

1461-6696         Periode: [1999 .. ]

e-ISSN:

1469-8307         Periode: [1999 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/reus20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

8479

NPI Fagfelt:

Sosiologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-15
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 4.75 19.3794
2019 2 1.0 4.879
2018 2 1.0 5.5154
2017 2 3.3333 11.9747
2016 2 1.8333 7.4898
2015 2 2.1667 8.7737
2014 2 1.0 3.0
2013 2 1.5 4.5
2012 2 4.5 13.5
2011 2 2.0 6.0
2010 2 1.0 3.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.507 1.521
2006 2 1.0 3.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.