NO EN Logg inn

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

p-ISSN:

1502-2250         Periode: [2001 .. ]

e-ISSN:

1502-2269         Periode: [2001 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Norge

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/sjht20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

5752

NPI Fagfelt:

Geografi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-13
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 10.0 16.1649
2019 1 3.1 3.5307
2018 1 4.375 5.7885
2017 1 3.4583 5.3148
2016 1 7.6667 12.4634
2015 1 9.3333 13.2312
2014 1 5.25 5.25
2013 1 8.5 8.5
2012 1 2.0 2.0
2011 1 10.09 10.09
2010 1 3.83 3.83
2009 1 5.25 5.25
2008 1 5.75 5.75
2007 1 7.0 7.0
2006 1 4.0 4.0
2005 1 3.16 3.16
2004 1 8.5 8.5
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.