NO EN Logg inn

Environmental Politics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Environmental Politics

p-ISSN:

0964-4016         Periode: [1992 .. ]

e-ISSN:

1743-8934         Periode: [1992 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/fenp20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

8321

NPI Fagfelt:

Geografi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-20
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-18
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.5833 1.4106
2019 1 0.75 1.0614
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.25 1.7506
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.25 1.25
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.5 0.5
2010 1 1.0 1.0
2009 1 0.99 0.99
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.