NO EN Logg inn

International Journal of Circumpolar Health

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Circumpolar Health

p-ISSN:

1239-9736         Periode: [1997 .. 2011]

e-ISSN:

2242-3982         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Finland

URL:

http://www.tandfonline.com/toc/zich20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1002511

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-12
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-05-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.75 3.751
2019 1 4.492 7.2309
2018 1 9.1333 12.7805
2017 1 9.769 14.096
2016 1 7.2946 11.3426
2015 1 3.998 5.941
2014 1 4.7791 4.7791
2013 1 7.7437 7.7437
2012 1 6.02 6.02
2011 1 2.63 2.63
2010 1 2.74 2.74
2009 1 3.0 3.0
2008 1 7.06 7.06
2007 1 0.95 0.95
2006 1 1.59 1.59
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.