NO EN Logg inn

Western European Politics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Western European Politics

p-ISSN:

0140-2382         Periode: [1978 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/fwep20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

13725

NPI Fagfelt:

Statsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.75 7.9514
2018 2 3.3333 13.1307
2017 2 1.5 5.7577
2016 2 0.5 2.7577
2015 2 2.8333 11.0094
2014 2 1.5 4.5
2013 2 2.0 6.0
2012 2 1.5 4.5
2011 2 2.0 6.0
2010 2 3.5 10.5
2009 2 1.0 3.0
2008 2 3.75 11.25
2007 2 1.0 0.0
2006 2 2.0 6.0
2005 2 8.33 22.74
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.