NO EN Logg inn

Journal of Youth Studies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Youth Studies

p-ISSN:

1367-6261         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1469-9680         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/cjys20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

4976

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-15
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 1
2020 1 4.1667 4.7357
2019 1 2.0 2.7575
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.1667 1.5
2016 1 2.5 3.7273
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.0 1.0
2013 1 2.3333 2.3333
2012 1 1.25 1.25
2011 1 0.34 0.34
2010 1 1.0 1.0
2009 1 1.0 1.0
2008 1 1.0 1.0
2007 1 1.0 1.0
2006 1 1.0 1.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.