NO EN Logg inn

IEEE International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW)

p-ISSN:

2473-9936         Periode: [ .. ]

e-ISSN:

2473-9944         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/180004[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1031540

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

❌ Ukjent vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0
2020 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.