NO EN Logg inn

Journal of engineering mechanics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of engineering mechanics

p-ISSN:

0733-9399         Periode: [1983 .. ]

e-ISSN:

1943-7889         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

https://ascelibrary.org/journal/jenmdt

Forlag:

American Society of Civil Engineers (ASCE)

Utgiver:

American Society of Civil Engineers

ITAR-kode:

10106

NPI Fagfelt:

Maskinteknikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.25 0.65
2019 1 0.6 1.007
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.5833 0.5833
2012 1 0.34 0.34
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.67 1.67
2009 2 1.0 3.0
2008 2 2.0 6.0
2007 2 1.17 3.51
2006 2 0.34 1.02
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.