NO EN Logg inn

Critical Ultrasound Journal (Nedlagt 2019, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Critical Ultrasound Journal

p-ISSN:

2036-3176         Periode: [2009 .. 2019]

e-ISSN:

2036-7902         Periode: [2009 .. 2019]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Italia

URL:

http://www.criticalultrasoundjournal.com/

Etterfølgere:

Ultrasound Journal

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1025193

NPI Fagfelt:

Radiologi og billeddiagnostikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.