NO EN Logg inn

Journal of Medical Screening

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Medical Screening

p-ISSN:

0969-1413         Periode: [1994 .. ]

e-ISSN:

1475-5793         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://journals.sagepub.com/home/msc

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

10463

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.25 0.8944
2019 1 0.1667 0.4472
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.5 1.2071
2016 1 0.125 0.4082
2015 1 0.1667 0.8667
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.8 1.8
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.8 0.8
2004 1 0.6 0.6
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.