NO EN Logg inn

Tumour Biology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Tumour Biology

p-ISSN:

1010-4283         Periode: [1987 .. 2009]

e-ISSN:

1423-0380         Periode: [1987 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
Sveits

URL:

https://journals.sagepub.com/home/tub

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

13598

NPI Fagfelt:

Onkologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.4345 1.2605
2016 1 0.8909 2.418
2015 1 1.8583 3.4672
2014 1 0.8542 0.8542
2013 1 2.0714 2.0714
2012 1 0.45 0.45
2011 1 0.25 0.25
2010 1 0.5 0.5
2009 1 0.1 0.1
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.44 0.44
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.