NO EN Logg inn

Black Camera

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Black Camera

p-ISSN:

1536-3155         Periode: [1985 .. ]

e-ISSN:

1947-4237         Periode: [1985 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://iupress.org/journals/blackcamera/

Forlag:

Indiana University Press

ITAR-kode:

1031999

NPI Fagfelt:

Medier og kommunikasjon

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Märkligt att det står ukjent på fagfellevurdering.
Av hemsidan framgår det att att artiklarna genomgår peer-review och advisory board är i högsta grad internationell. Indexerad i Web of science och de viktigaste filmvetenskapliga databaserna. Författarkrets framgår av att följa tidskriften i tex jstor. Är den ledande internationella tidskriften när det gäller afrikansk och afroamerikansk film.

https://iupress.org/journals/blackcamera/
https://www.jstor.org/journal/blackcamera?refreqid=fastly-default%3A2f9aef1272444efa35fd20d61842e417
Hei John,

Grunnen er at vi ikke kunne finne informasjon om rutiner for fagfellevurdering eller forfatterkrets (navn og forfatteradresse). Jeg ser at du har registrert den som et nytt forslag, så vi vil vurdere den på nytt på vedtaksmøtet 11.juni.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.