NO EN Logg inn

Electronic Journal of Knowledge Management

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Electronic Journal of Knowledge Management

e-ISSN:

1479-4411         Periode: [2003 .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.ejkm.com/

Forlag:

Academic Conferences Limited

ITAR-kode:

1003216

NPI Fagfelt:

Biblioteks- og informasjonsvitenskap
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-14
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 3.0 3.8081
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.0 1.7321
2017 1 1.75 2.0614
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.5 1.5
2009 1 1.33 1.33
2008 1 0.0 0.0
2007 1 2.5 2.5
2006 1 1.0 1.0
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.