NO EN Logg inn

Large-scale Assessments in Education

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Large-scale Assessments in Education

e-ISSN:

2196-0739         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://largescaleassessmentsineducation.spring[..]

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1023256

NPI Fagfelt:

Pedagogikk og utdanning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-01
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-23
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.25 1.65
2019 1 0.2 0.5814
2018 1 2.625 2.9827
2017 1 0.0 0.0
2016 1 2.0 2.8385
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.5 0.5
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.