NO EN Logg inn

Journal of Innovation and Entrepreneurship

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Innovation and Entrepreneurship

e-ISSN:

2192-5372         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.springer.com/business+%26+managemen[..]

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1022728

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-02
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
2018 1 1.5 2.5011
2017 1 2.6667 2.8165
2016 1 1.0 1.366
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.25 0.25
2013 0 0.0 0.0
2012 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.