NO EN Logg inn

Central European Journal of Biology (Nedlagt 2014, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Central European Journal of Biology

p-ISSN:

1895-104X         Periode: [2006 .. 2014]

e-ISSN:

1644-3632         Periode: [2006 .. 2014]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Polen

URL:

http://www.editorialmanager.com/cejb/

Etterfølgere:

Open Life Sciences

Forlag:

Versita

ITAR-kode:

1020175

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-23
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.