NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Behavioral Ecology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Behavioral Ecology

p-ISSN:

1045-2249         Periode: [1990 .. ]

e-ISSN:

1465-7279         Periode: [1990 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://beheco.oxfordjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

7031

NPI Fagfelt:

Biologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.4167 4.6363
2019 2 0.4778 3.6289
2018 2 1.375 8.9898
2017 2 1.625 8.4786
2016 2 1.8125 8.8126
2015 2 1.7333 7.6035
2014 2 4.1833 12.5499
2013 2 3.4166 10.2498
2012 2 3.42 10.26
2011 2 0.63 1.89
2010 2 2.26 6.78
2009 2 2.8 8.4
2008 2 5.23 15.69
2007 2 1.907 5.721
2006 2 4.1 12.3
2005 2 4.86 14.58
2004 2 1.33 3.99
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.